Editorial Team

Tahririyat a'zolari

 • Rabbanaqulov Hikmatillo - “Boshlang’ich ta’lim metodikasi  kafedrasi”, SamDU
 • N.U.Ulug’murodova - “Inson resurslarini boshqarish”, SamDU
 • A.A.Abdusaidov - “Inson resurslarini boshqarish”, SamDU
 • N.Sh.Mansurova- “Inson resurslarini boshqarish”, SamDU
 • F.A.Djalilov - “Inson resurslarini boshqarish”, SamDU
 • B.S.Boltayev -“Inson resurslarini boshqarish”, SamDU
 • A.A.Hamidova - “Inson resurslarini boshqarish”, SamDU
 • S.Q.Qurbonov - “Inson resurslarini boshqarish”, SamDU
 •  Nazarov Xoliqul Eshmuradovich - “Boshlang’ich ta’lim metodikasi  kafedrasi”, SamDU
 • Badriyev Fazliddin - “Boshlang’ich ta’lim metodikasi  kafedrasi”, SamDU
 •  Jalilova Nafisa Razzoqovna- “Boshlang’ich ta’lim metodikasi  kafedrasi”, SamDU
 •  Azimov Abduraxmon Mamatovich - “Boshlang’ich ta’lim metodikasi  kafedrasi”, SamDU
 • Nuriddinova Maysara Ikramovna - “Boshlang’ich ta’lim metodikasi  kafedrasi”, SamDU
 • O’razova Ra’no Stanislavovna (o’rindosh) -“Boshlang’ich ta’lim metodikasi  kafedrasi”, SamDU
 • Xazratqulov Mutallib Rashidovich - “Boshlang’ich ta’lim metodikasi  kafedrasi”, SamDU
 • Jurayev Shahriyor Ibadulloyevich - “Boshlang’ich ta’lim metodikasi  kafedrasi”, SamDU
 • Qurbonov Abduvayet Xushmanovich - “Boshlang’ich ta’lim metodikasi  kafedrasi”, SamDU