Talim Tizimida Antikorupsion Fikrlashni Shakllantirish

Authors

  • Hodjaev Nosir Nizomovich

Abstract

maqolada talim tizimi undagi muammo va kamchiliklar ularni bartaraf etish , bo'lg'usi kadrlarni antikorupsion fikrlashga o'rgatish , karupsoyaga qarshi kurashishning axamiyati bayon etilgan.